Ochrona fizyczna

Usługa ta skierowana jest do odbiorcy, którego działalność wymaga bezpośredniego nadzoru nad mieniem przez pracowników ochrony. Chronimy obiekty przemysłowe, handlowe, instytucje, fabryki i zakłady produkcyjne. Odrębny segment klientów korzystających z naszych usług stanowią obiekty podlegające obowiązkowej ochronie. W jego skład wchodzą obiekty uznane przez Urząd Wojewódzki za strategiczne dla danego rejonu lub kraju i tak np. banki, zakłady z niebezpiecznymi chemikaliami, elektrociepłownie, wodociągi, które są chronione według odrębnych przepisów wymagających odpowiednich certyfikatów od firm, przeszkolonych, licencjonowanych pracowników ochrony.

Do głównych zadań pracowników ochrony pełniących służbę na obiekcie jest zabezpieczenie mienia przed działaniami przestępczymi, a w szczególności kradzieżą, włamaniem i innymi formami wyprowadzenia mienia poza strefę kontrolowaną. Nasi pracownicy ochrony są jednolicie umundurowani, wyposażeni w niezbędne środki przymusu zgodne z ustawą o ochronie osób i mienia. Pracownicy posiadają środki łączności umożliwiające stałą łączność między sobą na obiekcie jak i z Stacją Monitorowania Alarmów, co w razie konieczności pozwala na wezwanie dodatkowego wsparcia w postaci Grupy Interwencyjnej i Policji. Wypracowany przez lata (od 1989 r) i na bieżąco doskonalony system nadzoru pozwala skutecznie zapobiegać ewentualnym nieprawidłowością