Transport Wartosci i Inkaso

Ta najbezpieczniejsza forma przewożenia pieniędzy jest realizowana z użyciem wysokiej klasy sprzętu i przeszkolonego personelu. Konwoje wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co do zasad i wymagań dotyczących rzechowywania i transportowania wartości pieniężnych. Do tego celu przeznaczone są specjalnie przystosowane samochody zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa transportowanemu mieniu i naszym pracownikom.

Pracownicy – konwojenci wyposażeni są w broń palną krótką i długą, kamizelki kuloodporne, hełmy kuloodporne, środki łączności. W przypadku zaistnienia zagrożenia konwój wspierany jest przez Grupę Interwencyjną i Policję. Usługi oferowane w ramach konwojów i inkaso to m. in.

  • Odbiór gotówki w formie zamkniętej z określonych punktów (np.: handlowych, stacji paliw),
  • Przewożenie z danego punktu (inkaso) i odwożenie do oddziału banku, co usprawnia księgowanie na rachunek bankowy,
  • Zasilenie i odporowadzenie nadwyżek do banku,
  • Przewożenie kasjera, który pobiera pod eskortą gotówkę lub wpłaca ją do banku