Szkolenia

Olimpia – Konwój to również ceniony ośrodek szkolenia z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesu, bezpieczeństwa osobistego jak również przeciwdziałania terroryzmowi. Specjalizujemy się w prowadzeniu całej gamy szkoleń związanych z bezpieczeństwem biznesu zgodnych z zapotrzebowaniem naszych zleceniodawców. Przygotowanie merytoryczne i dydaktyczne do prowadzenia zajęć oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe naszych wykładowców daje gwarancje skutecznego przygotowania uczestników szkoleń do każdej potencjalnie niebezpiecznej sytuacji jak może go zastać w codziennym życiu lub pracy zawodowej.

Nasi instruktorzy przeszli wieloletnie gruntowne przeszkolenie w kraju i zagranicą w tematyce zagrożeń kryminalnych, rozwiązywania sytuacji kryzysowych, działań ratowniczych, bioterroryzmu, działań antyterrorystycznych stając się najlepszymi fachowcami w swoich dziedzinach. Pragniemy nadmienić, że nasza kadra instruktorska przeszła szkolenie w jednostkach Scotland Yardu, ATF, FBI Bundeskryminalamt, grupie antyterrorystycznej SEK (Spezialeinsatzkommando) oraz Jednostek antyterrorystycznych Holandii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Nasi instruktorzy pełnili służbę w Jednostkach Antyterrorystycznych i Zespołach negocjacyjnych Policji oraz w jednostce operacyjnej zajmującej się wykrywaniem zagrożeń terrorystycznych, ekstremistycznych, przestępczości zorganizowanej Centralnego Biura Śledczego KGP. Nasza kadra współpracowały z Biurem Ochrony Rządu podczas zabezpieczenia wizyt dostojników państwowych różnych krajów oraz papieskich pielgrzymek. Pracownicy firmy Olimpia posiadają stopnie instruktorskie z zakresu taktyki i techniki antyterrorystycznych, prewencji antyterrorystycznej i kryminalnej, technik pracy operacyjnej, ochrony osób VIP, pirotechniki, ochrony informacji niejawnych, negocjacji, strzelania, walki wręcz. Umiejętności naszej kadry były zawsze wysoko oceniane przez instytucje państwowe nadzorujące przedmiotowe szkolenia.