Ochrona osobista

Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi ochrony osobistej. Zlecenia realizujemy po bardzo wnikliwej i szczegółowej analizie potencjalnych zagrożeń oraz omówienia zasad współpracy z naszym Klientem. Ponadto w przypadku klientów zagranicznych realizacja usługi ochrony osobistej rozpoczyna się po ustaleniach z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i organizację pobytu osoby chronionej w naszym kraju. Specjalna grupa tworzy system ochrony wraz z procedurami działania, które mają na celu zapewnienie skutecznej ochrony VIP. Przeprowadzane jest rozpoznanie i symulacja potencjalnych zagrożeń, jakie mogą się zdarzyć w miejscach pobytu osób chronionych lub na trasie ich przejazdu.

Ochroną osobistą zajmują się licencjonowani i specjalnie przeszkoleni pracownicy z wieloletnim doświadczeniem. Wielu z nich ukończyło kursy ochrony osobistej organizowane przez jednostki specjalne innych krajów oraz szkoleń organizowanych w ramach NATO oraz Unii Europejskiej. Nasza kadra współpracowała z Biurem Ochrony Rządu podczas zabezpieczenia wizyt dostojników państwowych różnych krajów oraz papieskich pielgrzymek. Pracownicy firmy Olimpia posiadają stopnie instruktorskie z zakresu taktyki i techniki antyterrorystycznych, prewencji antyterrorystycznej i kryminalnej, technik pracy operacyjnej, ochrony osób VIP, pirotechniki, ochrony informacji niejawnych, negocjacji, strzelania, walki wręcz.